• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Rolniku, zapobiegaj upadkom

Na podstawie statystyk prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, główną przyczyną wypadków podczas pracy w gospodarstwie rolnym, jest nieodpowiednia organizacja pracy. Jest to między innymi: nieodpowiednia nawierzchnia (nierówności, ubytki) podwórzy oraz ciągów komunikacyjnych oraz bałagan, nie tylko w gospodarstwie, ale także w pomieszczeniach wykorzystywanych do produkcji.

Nieporządek utrudnia poruszanie się, ponieważ brakuje wymaganych przejść oraz dojść, a w takich warunkach o wypadek nietrudno. Ostre narzędzia pozostawione w miejscu, pracy stwarzają dodatkowe zagrożenie. Do czynności, które narażają rolnika na ryzyko wypadku należy również nieostrożne wchodzenie oraz schodzenie z maszyn rolniczych. Jednak zagrożenie stanowią nie tylko maszyny, które są źle użytkowane, ale także proste konstrukcje jak np. drabina.
W 2021 roku zgłoszono do Placówki Terenowej KRUS w Trzebnicy 19 wypadków, tj. o 1 więcej niż w 2020 roku.
Najliczniejszą grupą wypadków jest stale „upadek osób”, w skali placówki to 66,7% wszystkich wypadków.

Najczęstsze przyczyny upadków:

· używanie niewłaściwego obuwia,
· niewłaściwy stan nawierzchni – sprzyjający potknięciom, poślizgnięciom i w konsekwencji upadkom,
· niestosowanie odpowiednich drabin i podestów do pracy na wysokości,
· nieprawidłowy sposób wchodzenia oraz schodzenia z maszyn rolniczych,
· używanie niezabezpieczonych i wadliwie skonstruowanych drabin,
· brak poręczy oraz barierek przy schodach,
· niezabezpieczone otwory zrzutowe oraz kanały,
· przebywanie na przewożonym ładunku podczas jego transportu.

Rolniku zmniejszaj ryzyko wypadku:

· stosuj właściwe obuwie robocze, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej,
· używaj bezpiecznych drabin,
· zabezpiecz wszelkie otwory przykrywami lub barierkami,
· zachowaj porządek w obejściu, wyrównaj i utwardź ciągi komunikacyjne,
· używaj maszyn wyposażonych w mocne i stabilne drabinki oraz schodki – pamiętaj, aby wchodzić i schodzić z nich przodem do maszyny,
· nie przewoź osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach na ładunkach,
· nie pracuj gdy jesteś chory lub przemęczony.

Pamiętaj, że pracujesz nie tylko dla siebie, ale także dla swojej rodziny, która chciałyby oglądać Cię w dobrej formie do końca życia. Zadbaj o zdrowie i życie, które jest wartością nadrzędną i zrób wszystko, aby praca w Twoim gospodarstwie była bezpieczna, bez wypadków.

Samodzielny Inspektor
PT KRUS w Trzebnicy
Józef Pszczółka

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera