• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Prusicach

P1310771.jpeg

 

Dziś, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Prusicach.
Podjęto kilka ważnych uchwał. Były to między innymi: zatwierdzenie sprawozdania za 2021 rok i udzielenie absolutorium zarządowi, przyjęcie planu prac na 2022 rok, a także inne uchwały związane z funkcjonowaniem spółki.  

 

20220407_101655.jpeg


Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium.
Jak się okazało, mimo tego, że mamy najniższą na terenie powiatu trzebnickiego stawkę członkowską, z udziałem Gminy Prusice jako członka, to w 2021 roku udało się wykonać wiele prac, które poprawiły funkcjonowanie infrastruktury melioracyjnej.
Na spotkaniu obecni byli także zaproszeni goście. Ewa Długosz, naczelnik wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, która poinformowała, że w najbliższej przyszłości jest planowane przyjmowanie wniosków, przez Powiat Trzebnicki, o dofinansowanie do prac melioracyjnych wykonywanych przez spółki wodne.

 

P1310734.jpeg


Bartosz Tabaka, Kierownik Nadzoru Wodnego z Trzebnicy przedstawił szczegółowy zakres prac, które będą wykonywane na rzekach na terenie Gminy Prusice.
Głos zabrał również Hubert Olszewski, prezes PROEKO Prusice, który wspomniał o owocnie układającej się współpracy w wykonywaniu zadań na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera