• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Centrum Usług Społecznych w Prusicach zaprasza do składania wniosków w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gmina Prusice przystąpiła do realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 . Program składa się z dwóch modułów.

Moduł pierwszy dotyczy codziennego świadczenia pomocy osobom starszym spełniającym wymogi programu przez  pracowników  CUS oraz wolontariuszy.

Moduł drugi  to świadczenie usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opasek bezpieczeństwa”.
Celem jest  poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 65 lat i więcej. 

W ramach Programu Seniorzy otrzymają „opaskę bezpieczeństwa”, która będzie sprawowała całodobową opiekę na odległość przez centrum teleopieki. Opaska wyposażona będzie w przycisk SOS, po wciśnięciu którego nastąpi połączenie głosowe z centrum teleopieki i zostanie udzielona pomoc adekwatna do zaistniałej sytuacji dotyczącej danego Seniora. Szczegóły programu znajdują się w Regulaminie.

Wnioski można składać w siedzibie CUS Prusice do dnia 13 czerwca 2022r. do godz. 14.00 . Kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi 713125097 oraz drogą elektroniczną kontakt@cusprusice.pl

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022r.

Pliki do pobrania:

DOCXKorpus Wsparcia Seniorów wniosek do pobrania.docx (148,94KB)
DOCXKorpus Wsparcia Seniorów umowa do pobrania.docx (147,78KB)
DOCXKorpus Wsparcia Seniorów regulamin do pobrania.docx (154,60KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera