• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Jakość Powietrza

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu oraz średniorocznych poziomów docelowych dla: arsenu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Komunikat jest ważny od 27-06-2022 11:15:00 do 31-12-2022 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera