• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Promesy na miejsce rekreacji w Krościnie Wielkiej oraz na melioracje w Gminie Prusice odebrane

PROMESY 1.jpeg

W poniedziałek 20 czerwca 2022 roku w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Nauczycieli we Wrocławiu z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego Burmistrza Gminy Prusice Igor Bandrowicz odebrał dwie promesy, na które samorząd prusicki pozyskał środki w wysokości 74 400,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszą dotację w wysokości 40 000,00 zł otrzymaliśmy w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2022 roku na zadanie „Zagospodarowanie otwartych przestrzeni na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Krościna Wielka”.

 

Nowe miejsce rekreacji powstanie w Krościnie Wielkiej

 

W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren w miejscowości Krościna Wielka przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej powstałym w ramach projektu Gminy Prusice „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Krościna Wielka”, zrealizowanym w 2021 roku w ramach środków PROW 2014-2020.

W ramach projektu planuje się: postawienie wiaty, wykonanie ok. 100 m ogrodzenia, nasadzenia roślin przy placu zabaw i wiacie (zostaną zakupione rośliny tj. – tuja szmaragdowa 100 szt., Brzoza Doorenbos 15 szt., Klon – 15 szt., laurowiśnia wschodnia – 17 szt. krokusy 1000 szt. oraz akacja kulista 10 szt.), 4 ławki parkowe, kosze na śmieci, boisko do siatkówki, plażowej, palenisko, a także zakup materiałów budowlanych do prac ziemnych. Wszystkie pozycje to zakupienie materiałów lub gotowych rzeczy (jak ławki, kosze na śmieci), zaś prace zostaną wykonane osobiście przez Mieszkańców Sołectwa Krościna Wielka.

Złożony wniosek był odpowiedzią na oddolną inicjatywę mieszkańców Sołectwa Krościna Wielka na celu z Radnym Henrykiem Migdałem.

PROMESY 2.jpeg

 

Środki na konserwację rowów w Skokowej i Kaszycach Wielkich

 

Drugą dotację w wysokości 34 400,00 zł pozyskaliśmy na zadanie w ramach melioracji „Konserwacja gminnych rowów szczegółowych w miejscowości Skokowa i Kaszyce Wielkie”.

W ramach zadania w Skokowej zostanie zrealizowane usuwanie krzewów i drzew, utylizacja gałęzi, wykaszanie skarp i dna rowu z wygrabianiem, odmulanie dna rowu warstwą średnio 40 cm, przy szerokości 0,8 m, wywózka części urobku, rozplantowanie części urobku, czyszczenie i naprawa 5 przepustów, rów R-XH11 jest rowem przydrożnym z funkcją odwadniającą drogę i jednocześnie pełniący funkcję rowu melioracyjnego, L = 825 mb.

Natomiast w Kaszycach Wielkich będzie wykonane usuwanie krzewów i drzew, utylizacja gałęzi, wykaszanie skarp i dna rowu z wygrabianiem, odmulanie dna rowu warstwą średnio 20 cm, przy szerokości 0,8 m, wywózka części urobku, rozplantowanie części urobku, czyszczenie i naprawa 3 przepustów, rów R-P jest rowem przydrożnym z funkcją odwadniającą drogę i jednocześnie pełniący funkcję rowu melioracyjnego, L = 840 mb.

- W tym miejscu dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację obu zadań, w tym pracownikom Urzędu Miejskiego w Prusicach przede wszystkim z inwestycji, funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych i ochrony środowiska, którzy przygotowali wspólnie projekty i realizują zadania – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera