• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Absolutorium dla Burmistrza Igora Bandrowicza!

ab 11.jpeg

 

Sesja absolutoryjna, to najważniejsza sesja Rady Miejskiej w ciągu roku, ponieważ radni rozliczają cały poprzedni rok pracy Burmistrza, a także podległych mu jednostek i pracowników. Burmistrz Igor Bandrowicz otrzymał zarówno wotum zaufania jak i absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 r. To sukces całego samorządu i mieszkańców, ponieważ pokazuje, że Gmina rozwija się w kierunku, który sobie wytyczyła.

We wtorek 21 czerwca, w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, radni głosowali nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Igora Bandrowicza, Burmistrza Gminy Prusice.  Głosowania poprzedziła dyskusja nad Raportem Stany Gminy Prusice za 2021r. Z dokumentu w przystępny sposób możemy dowiedzieć się między innymi jakie inwestycje zostały wykonane w poprzednim roku, jakie środki finansowe i na co zostały pozyskane, jakimi dochodami i wydatkami może pochwalić się gmina, jak wygląda ochrona środowiska, a także wiele, wiele innych ciekawych danych.
Radni dopytywali o wiele szczegółów dotyczących budżetu, rozwoju gminy, a sprawy związane z zabezpieczeniem mieszkańców w energię elektryczną, z mieszkaniami komunalnymi, cmentarzami, a także o inne.
Przed głosowaniem odczytano także opinię komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Prusicach, a także Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarówno Izba jak i komisja przeanalizowały budżet 2021 r., wydatki i całą gospodarkę finansową, Gminy Prusic. Obie opinie były pozytywne!
„Za” udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania zagłosowało 11 radnych, 1 się wstrzymał, a 3 było nieobecnych. Podczas głosowania za udzieleniem absolutorium za 2021 rok, 11 radnych oddało głos „za”, 1 radny był „przeciw”, a 3 radnych było nieobecnych.
Jedynym radnym, który zagłosował „przeciw” był Robert Musielak.
- Bardzo wszystkim dziękuję i cieszę się, że mogę z wami pracować, to czysta przyjemność. Dziękuję pracowników z działów finansowych, wszystkich jednostek organizacyjnych, bo to absolutorium jest nie tylko dla mnie, ale dla was wszystkich. Samorząd to gra zespołowa. Samorząd to wspólne cele, jednolita wizja miasta, to poczucie służby. Absolutorium to wynik wielu dni wspólnej pracy. Tworzymy świetną, kompetentną, oddaną gminie ekipę. Taka praca, to czysta przyjemność – podkreślał tuż po głosowaniu Igor Bandrowicz.

ab 5.jpeg


- Ja również uważam, że bez wszystkich współpracowników nie byłoby takiego sukcesu. Dziękuję, że możemy wspólnie działać dla dobra tej gminy i każdy z radnych czuje spoczywający na min obowiązek. Najważniejsze, żebyśmy wspólnie budowali, a nie rujnowali  – włączył się do podziękowań Zbigniew Ziomek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Prusicach.
- To zawsze sukces Rady i burmistrza, a my oczywiście, od strony finansowej, czuwamy nad kwestiami finansowymi. Jestem z państwem ponad 2 lata, uważam, że to jedna z ciekawszych pod względem położenia geograficznego i zespołu ludzi gmina w Polsce. Jestem przekonany, że i w kolejnych latach będziemy odnosili sukcesy, ale będzie to wymagało jeszcze dużo potu i dużo pracy – mówił Jacek Ryński, Skarbnik Gminy Prusice. Szczególne podziękowania za pracę otrzymała także Barbara Piotrowska.

 


Wiktor Lubieniecki, Sekretarz Gminy Prusice zwrócił uwagę, że w tej gminie jest także „tajny” skarbnik ds. pieniędzy europejskich, a jest nim Dorota Leń,  - od środków zewnętrznych – pani Dorota Leń, Główny specjalista ds. funduszy strukturalnych.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.