• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap XI 2022

Dofinansowanie na zadanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap XI 2022” w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przeds.png

 

Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie w kwocie 9 705,50 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap XI 2022” w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022.  W wyniku otrzymanej dotacji z terenu Gminy Prusice zostaną usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest, zostaną ograniczone negatywne skutki zdrowotne spowodowane obecnością azbestu na terenie gminy a to przyczyni się do likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Aktualnie wyłoniono Wykonawcę zadania. Przedmiotowe zadanie obejmuje demontaż, odbiór oraz unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Prusice, są to: (Prusice, Kaszyce Wielkie, Krościna Wielka, Sucha, Świerzów, Strupina, Skokowa, Świerzów, Piotrkowice, Kopaszyn, Jagoszyce, Chodlewko, Zakrzewo).

 

Już dziś zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości z Gminy Prusice, którzy posiadają wyroby azbestowe, do składania wniosków o dofinansowanie demontażu bądź odbioru zdemontowanych płyt azbestowych w roku 2023.

Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera