• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

„Budowa dwóch Lokalnych Centrów Kultury w Gminie Prusice: w Krościnie Małej i w Borowie”

loll-01.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
 

Operacja pod nazwą „Budowa dwóch Lokalnych Centrów Kultury w Gminie Prusice: w Krościnie Małej i w Borowie” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
 

Celem operacji jest budowa dwóch Lokalnych Centrów Kultury w Gminie Prusice: w miejscowości Krościna Mała i Borów co wpłynie na pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców tych miejscowości i rozszerzy jakość usług kulturalnych na obszarach wiejskich

W maju 2021 roku Gmina Prusice zrobiła krok do spełnienia celu, a mianowicie rozstrzygnęła przetarg i podpisała umowę z Wykonawcą budowy świetlic wiejskich w ramach projektu: „Budowa dwóch Lokalnych Centrów Kultury w miejscowościach Krościna Mała i Borów”. Wykonawcą inwestycji została firma Tech-Fen Grzegorz Osiewała. Koszt wybudowania świetlicy wiejskiej w Krościnie Małej to 1 325 940,00 zł. a w Borowie 1 250 664,00 zł.

Na obie inwestycje Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie w wysokości miliona złotych (po 500 000,00 zł. na każdą), właśnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostała kwota sfinansowana będzie ze środków własnych Gminy Prusice.

W ramach inwestycji zostaną wybudowana piękne nowe obiekty o powierzchni 259,31 m2 wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i zielenią.

Będą to przede wszystkim miejsca otwarte na lokalną społeczność, miejsca integracji i spotkań mieszkańców, dające możliwość organizowania różnego typu wydarzeń, zebrań, spotkań okolicznościowych czy kół zainteresowań.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera