• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Do 30 listopada można składać wnioski o dodatek węglowy

baner wnioski.jpeg

Mieszkańcy Gminy Prusice wnioski o dodatek węglowy mogą składać w Biurze Obsługi Mieszkańca, w Urzędzie Miejskim w Prusicach, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu, listownie lub przez internet, np. przez e-PUAP. Jeśli będzie on składany drogą elektroniczną, musi być koniecznie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przy pomocy profilu zaufanego. Pieniądze będą wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Wniosek o dopłatę do zakupu węgla może złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel (świadczenie w wysokości 3000 zł przysługuje jednorazowo na jedno gospodarstwo domowe, niezależnie od ilości członków).

W przypadku gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem jest jednak uprzednie zgłoszenie lub wpisanie tego źródła do CEEB. Co prawda, termin na złożenie deklaracji CEEB minął 30 czerwca, ale wciąż można to uzupełnić.
Kiedy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy.

Wnioski o dodatek węglowy można aktualne.png

W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane. We wniosku trzeba będzie również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czyli:

 • kocioł na paliwo stałe;
 • kominek;
 • koza;
 • ogrzewacz powietrza;
 • trzon kuchenny;
 • piecokuchnia;
 • kuchnia węglowa;
 • piec kaflowy na paliwo stałe.

We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze.

 

Najważniejsze informacje dotyczące składania wniosków:

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina ma 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

 

Wniosek do pobrania:

DOCWniosek o dodatek węglowy z klauzulą RODO.doc (123,50KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera