• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Od poniedziałku 26 września można składać wnioski na dodatek do niektórych źródeł ciepła

inny poprawiony.jpeg

 

Urząd Miejski w Prusicach informuje, że 21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła. Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o dodatek w przypadku gdy głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest:

 • piec lub inne urządzenie zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy
 • kocioł olejowy
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG 

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA! Dodatkiem nie jest objęty gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzn. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje:

 • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przy przyznawaniu dodatków obowiązywać będzie zasada: jeden dodatek na jeden adres.

WAŻNE! Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 r. TYLKO I WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Prusicach, Rynek 1 Prusice lub listownie tradycyjna pocztą.

Wniosek do pobrania tutaj:

DOCXWNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA z rodo.docx (38,25KB)

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska http://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla 

a także tutaj:

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera