• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Czyste powietrze

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe_ CMYK-1.jpeg

 

Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Czyste Powietrze mieści się w Urzędzie Miejskim w Prusicach, Rynek 1, w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Punkt jest czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, a w piątki do godz. 13.30.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://www.czystepowietrze.gov.pl/

Dane o Programie Czyste Powietrze w Gminie Prusice

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 287
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 252
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - zakończonych - 164
 • Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ) - 2 533 599,74 zł

 

 

Informacje o programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektownych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Od 15.07.2022 ruszył nowy program zakładający prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych do 50 proc. "Czyste Powietrze Plus"

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Realizacja inwestycji musi zakończyć się:

 • do 30 miesięcy - Część 1) i Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji (bez prefinansowania)
 • do 36 miesięcy - Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji (bez prefinansowania)
 • do 18 miesięcy - Część 2) i Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji z prefinansowaniem

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ze ścieżki prefinansowania w "Czystym Powietrzu Plus" będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł na osobę oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioski o dopłaty z prefinansowaniem w "Czystym Powietrzu Plus" będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Jeśli takiego podpisu nie mamy, wniosek trzeba będzie i tak wysłać elektronicznie, choć konieczne będzie również wydrukowanie formularza, podpisanie go ręcznie i wysłanie pocztą do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub złożenie go osobiście w wfośigw lub w Gminny Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Prusicach.

 Zasady nowego programu są tożsame z tymi dla beneficjentów 2 i 3 części programu Czyste Powietrze. Program dostępny jest natomiast wyłącznie dla nowych osób starających się o dofinansowanie. Czyli tych, które wcześniej z Czystego Powietrza nie korzystały.

Aby otrzymać prefinansowanie należy przesłać wniosek o dotację wraz z umową zawartą z wykonawcą, który ma przeprowadzić konkretne prace. Każdy beneficjent programu Czyste Powietrze Plus będzie mógł zawrzeć maksymalnie 3 umowy z wykonawcami. Umowy te należy dodać do składanego wniosku o dofinansowanie ( wzór umowy dostępny na portalu beneficjenta).

 Modyfikacja programu wprowadzona z myślą o nowych beneficjentach zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) zwiększy się z 37 do 47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł. Co bardzo istotne, jednoczesne zastosowanie nowego rozwiązania finansowego, jakim jest prefinansowanie sprawi, że „z wyprzedzeniem” będzie można otrzymać aż do 50 proc. przewidzianej kwoty dotacji. Teraz pieniądze, z terytorialnie właściwego dla lokalizacji danego budynku, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłyną bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Ze szczegółami programu można zapoznać na   stronie  https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera