• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Alert poziom II przekrocz. poziomu PM10

Na podstawie powiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 02/2018 z dnia 3 marca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski ogłasza Alert "Poziomu II" o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego zanieczyszczeń. Strefa dolnośląska (PL0204): - Przekroczenie 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 w stacji: w Nowej Rudzie przy ul. Srebrnej.

Komunikat jest ważny od 05-03-2018 09:56:00 do 31-12-2018 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera