Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu BOHATERON-włącz historię!

Dnia 01.03.2018 r. w Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu BOHATERON-włącz historię! Inicjatorami projektu jest Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundacja SENSORIA. Koordynatorami szkolnymi zostały psycholog Blanka Jakubowska oraz nauczycielka historii Ewa Szustak Leszczyńska. Projekt składał się z kilku etapów.

Pierwszym, było uczestnictwo koordynatorów w szkoleniu zorganizowanym w Instytucie Pamięci Narodowej z Fundacją SENSORIA. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Prusicach napisali wzruszające kartki do Powstańców. Było ich ponad 100, a ich treści zakręciły łzy w niejednym oku. Kartki zostały przesłane do Fundacji, a z niej do adresatów. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie lekcji historii, w oparciu o elementy edukacji pozaformalnej, z wykorzystaniem otrzymanych podczas szkolenia materiałów. Ostatnim zadaniem było przygotowanie części artystycznej, na którą składały się wspomnienia z Powstania Warszawskiego, poezja i piosenki.

 Ta część została przygotowana przez uczniów profilaktycznego koła teatralnego z klasy 7a, uczniów klasy 4b oraz Zuchów 23 Gz Ogniste Chochliki i Harcerzy 579 WDH Łatwopalni pod opieką pani Joanny Nogi. Na uroczystość przybyli: pani w-ce dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu, pracownik IPN-u pan Marek Gadowicz, pracownicy Fundacji SENSORIA panie Katarzyna Kaźmierczak oraz Agnieszka Łesiuk. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy pani Anna Radota oraz pan Wiktor Lubieniecki, radny pan Marian Radzik, reprezentantka powstańców zamieszkujących Gminę Prusice pani Maria Błachuta, panie Dorta Zygiel i Ewa Sroka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariusze Posterunku Policji w Prusicach Remigiusz Lipnicki i Tomasz Bielecki, dyrekcja Szkoły Podstawowej w Prusicach panie Dorota Borowiecka, Małgorzata Syrnyk -Żuk oraz Elżbieta Pietrzak, rodzice, uczniowie oraz nauczyciele.

Młodzi aktorzy otrzymali upominki z Instytutu Pamięci Narodowej, organizatorzy oraz osoby, które wsparły inicjatywę, dyplomy z podziękowaniami. Mamy nadzieję, że projekt będzie kontynuowany w naszej szkole w przyszłym roku. W połowie marca kolejne wyzwanie, uczennice z naszej szkoły wezmą udział w konkursie poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück.

Dnia 02.03.2018 r, uczniowie przystąpili do nowego projektu fundacji „RAKOOBRONA”