• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Uwaga! Zmiana przepisów dotyczących dodatku węglowego!

zmiany dodatek węglowy.jpeg

W związku ze zmianą ustawy o dodatku węglowym, która weszła w życie 3 listopada 2022r postępowania w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczęte i niezakończone do tego dnia będą prowadzone z uwzględnieniem nowych przepisów. W przypadku zaś gdy wnioskodawca otrzymał odmowę przyznania dodatku węglowego z powodu niezgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków lub z powodu występowania pod jednym adresem zamieszkania kilku gospodarstw domowych wnioskodawca może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

  • Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła artykułu 2 ust. 3a i 3b ustawy o dodatku węglowym (tj. zasady jeden adres – jeden dodatek). W takim przypadku, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, przyznaje się dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie ustalone zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
  • Dodatek węglowy będzie także przysługiwać, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. , a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest jedno ze źródeł o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym.

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć do 30 listopada 2022 r.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).  

 
 
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera