• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Jakość powietrza

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu kłodzkiego, dotyczy stężeń średniodobowych. Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 8.00 dnia 20.11.2022 r. do godz. 24.00 dnia 20.11.2022 r.

Komunikat jest ważny od 20-11-2022 08:58:00 do 20-11-2022 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera