• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Rolniku, dbaj o bezpieczeństwo podczas pracy z maszynami

  tractor-gffb8f168d_1920.jpeg

"Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”, to hasło jednej z aktualnych kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jej celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, a w konsekwencji, zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem. Wśród zdarzeń wypadkowych odnotowanych w 2021 roku, 4 238, tj. 37,6% wszystkich, stanowiły zdarzenia z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych, o 426 więcej niż w 2020 roku.

Większość miała miejsce podczas obsługi:

 • ciągników rolniczych (939 wypadków, tj. 22,2%)
 • pozostałych maszyn, urządzeń i narzędzi (810 wypadków, tj. 19,1%)
 • maszyn i urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, np. pilarek łańcuchowych

lub tarczowych (759 wypadków, tj. 17,9%).

Z udziałem maszyn i urządzeń najczęstsze były zdarzenia z grup:

 • pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń – 1 398 wypadków, tj. 33,0% wszystkich wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych
 • upadek osób – 1 187, tj. 28,0%
 • inne zdarzenia - 531, tj. 12,5%.

Najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych to:

 • użytkowanie maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem
 • brak przeglądów, używanie urządzeń niezgodne z instrukcją obsługi
 • brak osłony i obudowy na odkrytych, ruchomych częściach maszyn
 • niewłaściwie zabezpieczanie ładunku podczas transportu przed upadkiem
 • brak odzieży ochronnej
 • remontowanie sprzętu i maszyn we własnym zakresie bez kwalifikacji i odpowiednich narzędzi.

Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym "Znak Bezpieczeństwa KRUS" , w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS. Dostawca występujący o nadanie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS" dobrowolnie poddaje swój wyrób atestacji, zarówno pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa biernego (konstrukcja) - badania laboratoryjne, jak i czynnego (zaistnienie wypadków z udziałem danego urządzenia w przeszłości), potwierdzonego w praktyce.  Zachęcamy wszystkich producentów maszyn i urządzeń rolniczych o składanie wniosków o nadanie „Znaku Bezpieczeństwa KRUS”.                                    

Mechanizacja rolnictwa na przestrzeni kilku dekad w znaczący sposób poprawiła wydajność produkcji, zmniejszyła koszty pracy oraz zmieniła styl życia rolników i ich rodzin. Dostęp do maszyn i urządzeń rolniczych jest obecnie powszechny i coraz tańszy. Niestety powszechność ta może wiązać się z zagrożeniami, jakimi jest użytkowanie często skomplikowanych maszyn i urządzeń. Niestosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, pośpiech oraz lekkomyślność są przyczyną wielu groźnych wypadków. Prace na polach już się skończyły ale w przyszłym sezonie czeka rolników ich wzmożona ilość, często w trudnych warunkach. Przygotowanie maszyn i urządzeń oraz bezpieczna ich obsługa pozwolą na zebranie plonów i zasłużony odpoczynek.

                                                                                                                     

 

Kierownik PT KRUS Trzebnica
Marek Rusak

 1. Broszura „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym”
 2. www.krus.gov.pl
 3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2021 roku.
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera