• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Ankieta w ramach projektu "Nasza Przestrzeń"

Szanowni Państwo,

Udostępniamy Państwu pod  poniższym linkiem ankietę dotyczącą tematyki i zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli przestrzeni, jej zagospodarowania, zasad zabudowy, funkcji poszczególnych działek w miejscowości Skokowa.

Jest ona realizowana w ramach projektu "Nasza Przestrzeń", realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020, w którym Gmina wzięła udział.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety i poświęcony czas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBOh39PSzU4hVwJQqUEr837T_Q-Z9gIBZtiu01LARHGNGJlA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Raport podsumowujący konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skokowa 

 

Gmina Prusice zakończyła konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skokowa (od IX.2020 r. do XII. 2022 r.).

Tematem ramowym konsultacji było uwzględnienie w projekcie planu miejscowego planowanych inwestycji i transformacji przestrzennych, kluczowo ważnych dla mieszkańców oraz porządkowanie przestrzeni Skokowej przy uwzględnieniu wytycznych w zakresie rozwoju miejscowości.

W ramach prac nad IPK wytypowano cztery obszary w Skokowej, szczególnie ważne dla mieszkańców i poddano je dyskusji podczas realizacji kolejnych technik konsultacyjnych:

 • Temat A: Zaplanowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o charakterze parkowym na obecnych terenach leśnych w ich zachodnio-południowej części Skokowej (drogi dojazdowe, ścieżki spacerowo-biegowe i rowerowe, wytyczenie szlaków, infrastruktura).
 • Temat B: Zaplanowanie obsługi komunikacyjnej obecnych i planowanych terenów zabudowy mieszkaniowej w części zachodniej (w kierunku wsi Strupiny). Na jakich zasadach zorganizować obsługę komunikacyjną (tereny pod drogi), czy i jak powinien zostać zaplanowany skwer, zieleniec? Jakie inne funkcje przewidzieć na tym terenie aby zadbać o jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców?
 • Temat C: Przedyskutowanie przebiegu tunelu pod linią kolejową / wiaduktu, który umożliwiłby swobodną komunikację między „starą” i „nową” Skokową – likwidacja barier, poprawa bezpieczeństwa, usprawnienie ruchu kołowego, integracja miejscowości.
 • Temat D: Przedyskutowanie pomysłu wprowadzenia nowych terenów produkcyjnych przy linii kolejowej (na północy miejscowości, w kierunku Pększyna, w klinie linii PKP i ul. Łąkowej). Gdzie, czy i na jakich warunkach i przy jakich ograniczeniach mieszkańcy przychyliliby się do pomysłu uwzględnienia w planie miejscowym terenu produkcyjnego? Przedyskutowanie pomysłu na rozszerzenie terenów przemysłowych (w posiadaniu gminy) w klinie pomiędzy torowiskiem a ul. Przemysłową (na południu miejscowości). Obecnie są to grunty należące do indywidualnych mieszkańców, w tym także lokalnych rolników.

W ramach opracowywania projektu planu miejscowego przeprowadzono wiele różnych form konsultacji z mieszkańcami. Były to:

 • Spotkanie konsultacyjne
 • Partycypacyjne mapowanie przestrzeni zapoczątkowane spacerem badawczym,
 • Warsztaty konsultacyjne
 • Ankieta on-line.

W konsultacjach wzięło ponad 80 osób.

 

Główne wnioski z konsultacji:

Temat A (terenu rekreacyjny, należący do nadleśnictwa):

Dyskusje toczyły się wokół, czy aby nie zagospodarować tego terenu w sposób bardziej rekreacyjny niż obecnie. Mieszkańcy jednogłośnie poparli pomysł dodatkowego miejsca służącego rekreacji. Propozycja ta będzie uwzględniona w projekcie planu. Na obszarze nie powstaną „duże inwestycje”, teren nie będzie wyłączony z produkcji leśnej i będzie zagospodarowywany zgodnie z ustawą o lasach (teren służący spacerom, jeździe na rowerze, spokojnemu korzystaniu z natury).

 

Temat B (osiedla zabudowy mieszkaniowej, nowe osiedle głównie domków jednorodzinnych):

W tym momencie trudno przesądzić, czy na tym terenie powstanie plac zabaw bądź inna mała infrastruktura służąca mieszkańcom. Samorząd nie posiada działek, na których tego typu inwestycje mogłyby być zrealizowane. W okolicy są ogólnodostępne place zabaw.

 

Temat C (przejazd kolejowy):

Uwzględniono wniosek mieszkańców. Jednogłośnie stwierdzono, że ta inwestycja jest potrzebna i powinna być zrealizowana. Przyjęto odpowiednie zapisy w mpzp. Wprowadzono ustalenia w projekcie planu umożliwiające realizację inwestycji. Po analizie wariantu tunelu i wiaduktu zdecydowano o zaplanowaniu budowy tunelu.

 

Temat D (strefa przemysłowa):

Uwzględniono wniosek mieszkańców, który pojawił się na spotkaniu konsultacyjnym, że mimo potencjalnych możliwości, strefa przemysłowa w Skokowej nie będzie poszerzona o dodatkowe tereny.

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i mieszkankom za zaangażowanie oraz podzielenie się swoimi opiniami i pomysłami w czasie konsultacji.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera