• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza dzieci rolników na ferie zimowe

zimowisko 2023-1.jpeg

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych  z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (w tym 10 godzin nauki jazdy na nartach lub doskonalenia), dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2006 roku, których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów  jest ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie (tj. jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS .

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera