Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jakość powietrza

Przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w m. Nowa Ruda w dniu 25.12.2022 r. W dniu 26.12.2022 r. przewidywana jest poprawa jakości powietrza.

Komunikat jest ważny od 26-12-2022 08:16:00 do 26-12-2022 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania