• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

564 000,00 zł dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych na zadania w 2023 roku

Został rozstrzygnięty konkurs na zadanie publiczne w Gminie Prusice w zakresie sportu i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Złożone wnioski zostały wcześniej poddane szczegółowej ocenie formalnej i merytorycznej przez specjalnie powołaną do tego zadania komisję konkursową składającą się zarówno z pracowników Gminy Prusice, jak i przedstawiciela Rady Miejskiej w Prusicach

wyniki ngo gmina2023-01.jpeg

Na sport przyznano 554 000,00 zł (ponad 80 tys. zł więcej niż w 2022 roku) dla 11 wnioskodawców, zaś n a zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym 10 000,00 zł dla Uniwersytetu III Wieku w Prusicach.

wyniki ngo gmina2023-02.jpeg

- Wszystkim Organizacjom gratuluje i liczę na efektywną realizację złożonych projektów, zaś Radnym Gminy Prusice bardzo serdecznie dziękuję, za zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych w budżecie Gminy Prusice na 2023 rok, dzięki czemu mogliśmy przyznać dotacje na wszystkie złożone działania – podkreślił Burmistrz Igor Bandrowicz

ROZSTRZYGNIĘCIE:

- PDFZarzadzenie_20-_wyniki_konkursu_sport-2.pdf (220,01KB)

- PDFZarzadzenie_21_-_wyniki_konkursu_em.-1.pdf (205,53KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera