• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy

konkurs-na-rymowankę-2023.jpeg

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Konkurs przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie. Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres: KRUS PT w Trzebnicy ul. W. Witosa 4-6, 55-100 Trzebnica lub elektroniczną na adres .

Szczegóły w Regulaminie Konkursu dostępnym tutaj:

PDFregulamin rymowanka 2023.pdf (387,75KB)

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek,których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku. Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się na  www.krus.gov.pl w zakładce „prewencja”. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z PT KRUS Trzebnica, nr tel: 71 387 21 59 do 60.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera