• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Jakość powietrza PM-2,5

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5. Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ w Lwówku Śląskim przy al. Wojska Polskiego za okres od 28.03.2022 r. do 27.03.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie: miasta Lwówek Śląski. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Komunikat jest ważny od 27-03-2023 10:02:00 do 31-12-2023 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera