• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Informacja dotycząca zgłoszenia sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych (ścieków)

ogłoszenie_ogolne.jpeg

 

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli/użytkowników nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice, których nieruchomości są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia o wypełnienie tego obowiązku tj. dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Druk zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Prusicach oraz do pobrania na stronie internetowej www.prusice.pl Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do tut. urzędu, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Prusicach, Ul. Rynek 1, 55-110 Prusice lub przesłać drogą elektroniczną na adres
 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 71 312 62 24, wew. 92.


Plik do pobrania:

DOCXZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z klauzulą informacyjną RODO 2.docx (25,67KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera