• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Usuwamy niebezpieczny azbest

7 28385 zł1.png

Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie w kwocie 7 283,85 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap XII 2023” w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Środki zostały przyznane na przedsięwzięcie związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2023.  W wyniku otrzymanej dotacji z terenu Gminy Prusice zostaną usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest, zostaną ograniczone negatywne skutki zdrowotne spowodowane obecnością azbestu na terenie gminy, a to przyczyni się do likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Aktualnie wyłoniono Wykonawcę zadania, którym jest „Środowisko i Innowacje” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowe zadanie obejmuje demontaż, odbiór oraz unieszkodliwienie azbestu z miejscowości: Prusice, Kaszyce Wielkie, Skokowa, Kopaszyn, Budzicz, Wszemirów, Chodlewko. Szacowana ilość azbestu do demontażu oraz odbioru wynosi około 15 Mg.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera