• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Więcej stypendiów dla najzdolniejszych!

FB stypendia zDolny Slask.png

 

Rozpoczął się nabór wniosków w XXIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Organizator – Fundacja Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia – czeka na wnioski uczniów o ponadprzeciętnych osiągnięciach naukowych, artystycznych, sportowych oraz w dziedzinie działalności społecznej.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczy uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych. Mają oni szansę na roczne stypendia w kwotach od 3500 do 4500 złotych. Wysokość stypendium zależy od etapu edukacyjnego kandydata. Pieniądze laureaci będą mogli przeznaczyć na wydatki związane z nauką i rozwijaniem talentów.

W konkursie oceniane będą nie tylko osiągnięcia kandydatów, ale i ich postawa społeczna, dlatego we wszystkich typach wniosków, niezależnie od wybranej przez kandydata kategorii, należy opisać zaangażowanie społeczne ucznia.

Nabór wniosków potrwa do 20 września 2023. Kandydaci powinni samodzielnie wypełnić formularze wniosków i dostarczyć wraz z nimi kopie dokumentów zaświadczających o opisanych dokonaniach. Wzory wniosków i regulamin dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej:

https://www.fem.org.pl/nabor-wnioskow-xxiii-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą do 20 września 2023 na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Nie ma możliwości osobistego składania wniosków.

Wnioski oceniane będą dwuetapowo przez Komisję Stypendialną złożoną z ekspertów różnych dziedzin oraz przez Dolnośląską Kapitułę Wspierania Uzdolnień. Zgodnie z regulaminem programu decyzje tych gremiów są ostateczne i kandydatom nie przysługują od nich odwołania.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera