• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Działki budowlane w Budziczu

 

 

BURMISTRZ  GMINY  PRUSICE podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gminnych

położonych w miejscowości Budzicz, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki  nr:

 

1. Działka gruntu nr 24/1 AM-1 o pow. 0,1100 ha obręb Budzicz, cena wywoławcza:  66 000,00 zł + VAT 23%, wadium: 13 200,00 zł, godz. przetargu 9:00, KW WR1W/00038091/9.

 

2. Działka gruntu nr 24/2 AM-1o pow. 0,1381 ha obręb Budzicz, cena wywoławcza: 82 860,00 zł + VAT 23%, wadium: 16 572,00 zł, godz. przetargu 9;15, KW WR1W/00038091/9.

 

3. Działka gruntu nr 24/4 AM-1 o pow. 0,1390 ha obręb Budzicz, cena wywoławcza: 83 400,00 zł + VAT 23%, wadium: 16 680,00 zł, godz. przetargu 9:30, KW WR1W/00038091/9.

 

4. Działka gruntu nr 24/5 AM-1 o pow. 0,11 ha obręb Budzicz, cena wywoławcza: 66 000,00 zł + VAT 23%, wadium: 13 200,00 zł, godz. przetargu 9:45, KW WR1W/00038091/9.

 

5. Działka gruntu nr 24/6 AM-1 o pow. 0,1379 ha obręb Budzicz, cena wywoławcza: 82 740,00 zł + VAT 23%, wadium: 16 548,00 zł, godz. przetargu 10:00, KW WR1W/00038091/9.

 

6. Działka gruntu nr 24/7 AM-1 o pow. 0,1399 ha obręb Budzicz, cena wywoławcza: 83 940,00 zł + VAT 23%, wadium: 16 788,00 zł, godz. przetargu 10:15, KW WR1W/00038091/9.

 

7. Działka gruntu nr 24/8 AM-1 o pow. 0,1100 ha obręb Budzicz, cena wywoławcza: 66 000,00 zł + VAT 23%, wadium: 13 200,00 zł, godz. przetargu 10:30, KW WR1W/00038091/9.

 

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Prusice posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prusice – etap II. Zawarte w ogłoszeniu działki zostały wydzielone na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr 31/2028 z dnia 06.06.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną. Burmistrz Gminy Prusice przystąpił do sporządzania decyzji o warunkach zabudowy dla każdej działki odrębnie.

Nieruchomości gruntowe nie zabudowane o regularnym kształcie. Dojazd do działek odbywa się z drogi o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu lokalizacji działek znajduje się sieć wodociągowa i energetyczna. Na działce nr 24/1 znajduje się słup energetyczny. Wieś Budzicz położona jest ok. 3 km od węzła drogi krajowej S5 Dębnica i około 3 km od miasta Prusice, gdzie funkcjonują nowe obiekty sportowo rekreacyjne takie jak:   Prusickie Centrum Fitness, nowoczesna Biblioteka „Multiteka”, Prusicki Obiekt Multifunkcyjny (kino), boisko pełnowymiarowe, boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią, obiekt wielofunkcyjny Orlik, place zabaw. Przez teren Gminy przebiega ścieżka rowerowa i kilka pieszych szlaków turystycznych. Prusice położone są przy dawnej drodze krajowej nr 5 i trasie S5 z węzłem komunikacyjnym "Prusice" w korzystnej odległości od ważniejszych punktów/miast: Wrocław – 30 km, Poznań – 130 km, Berlin – 360 km.

 

Przetarg na każdą działkę odrębnie odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godzinie podanej wyżej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prusicach.

  • należy wpłacić do dnia 21 sierpnia 2023 r.

 

Do ceny w/w działek ustalonych w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23 %.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza na konto Gminy Prusice nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice.

 

Ogłoszenie o przetargach w dniu 13.07.2023 r. zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, w miejscowości Budzicz, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prusicach, biuletynu informacji publicznej Gminy Prusice.         

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prusicach, tel. 71 3126224 wew. 55,42                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                                     

Burmistrz Gminy Prusice

 Igor Bandrowicz

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera