• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Susza hydrologiczna

Ważność: od godz. 15:16 dnia 15.07.2023 do odwołania Obszar: Bóbr z dopływami od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, Bóbr od Zb. Pilchowice do ujścia do Odry, Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru z dopływami (dolnośląskie, lubuskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze objętym ostrzeżeniem spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody na poziomie lub poniżej SNQ, z możliwością występowania krótkotrwałych wzrostów przepływu, spowodowanych głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych w tym zbiorników retencyjnych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

Komunikat jest ważny od 15-07-2023 16:14:00 do 31-12-2023 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera