• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Działki budowlane we Wszemirowie

 

BURMISTRZ  GMINY  PRUSICE podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gminnych

położonych w miejscowości Wszemirów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki  nr:

 

1. Działka gruntu nr 391/2 AM-1 o pow. 0,2024 ha obręb Wszemirów, cena wywoławcza:  121 440,00 zł + VAT 23%, wadium: 24 288,00 zł, godz. przetargu 9:00, KW WR1W/00016729/1.

 

2. Działka gruntu nr 391/3 AM-1 o pow. 0,1563 ha obręb Wszemirów, cena wywoławcza: 93 780,00 zł + VAT 23%, wadium: 18 756,00 zł, godz. przetargu 9:15, KW WR1W/00016729/1.

 

3. Działka gruntu nr 391/4 AM-1 o pow. 0,1483 ha obręb Wszemirów, cena wywoławcza: 88 980,00 zł + VAT 23%, wadium: 17 796,00 zł, godz. przetargu 9:30, KW WR1W/00016729/1.

 

4. Działka gruntu nr 391/5 AM-1 o pow. 0,1404 ha obręb Wszemirów, cena wywoławcza: 84 240,00 zł + VAT 23%, wadium: 16 848,00 zł, godz. przetargu 9:45, KW WR1W/00016729/1.

 

5. Działka gruntu nr 391/6 AM-1 o pow. 0,1330 ha obręb Wszemirów, cena wywoławcza: 79 800,00 zł + VAT 23%, wadium: 15 960,00 zł, godz. przetargu 10:00, KW WR1W/00016729/1.

 

6. Działka gruntu nr 391/7 AM-1 o pow. 0,1256 ha obręb Wszemirów, cena wywoławcza: 75 360,00 zł + VAT 23%, wadium: 15 072,00 zł, godz. przetargu 10:15, KW WR1W/00016729/1.

 

7. Działka gruntu nr 391/8 AM-1 o pow. 0,1100 ha obręb Wszemirów, cena wywoławcza: 70 920,00 zł + VAT 23%, wadium: 14 184,00 zł, godz. przetargu 10:30, KW WR1W/00016729/1.

 

8. Działka gruntu nr 391/9 AM-1 o pow. 0,1086 ha obręb Wszemirów, cena wywoławcza: 65 160,00 zł + VAT 23%, wadium: 13 032,00 zł, godz. przetargu 10:45, KW WR1W/00016729/1.

 

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Prusice posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla których przewiduje się strefę inwestycyjną mieszkaniową oznaczoną symbolem MI. Dla działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalno-usługowego.

Nieruchomości gruntowe nie zabudowane o regularnym kształcie. Dojazd do działek odbywa się z drogi o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu lokalizacji działek znajduje się sieć wodociągowa i energetyczna. Wieś Wszemirów położona jest ok. 2 km od węzła drogi krajowej S5 Kosinowo i około 1,5 km od miasta Prusice, gdzie funkcjonują Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Żłobek a także obiekty sportowo rekreacyjne takie jak:   Prusickie Centrum Fitness, nowoczesna Biblioteka „Multiteka”, Prusicki Obiekt Multifunkcyjny (kino), boisko pełnowymiarowe, boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią, obiekt wielofunkcyjny Orlik, place zabaw. Przez teren Gminy przebiega ścieżka rowerowa i kilka pieszych szlaków turystycznych. Prusice położone są przy dawnej drodze krajowej nr 5 i trasie S5 z węzłem komunikacyjnym "Prusice" w korzystnej odległości od ważniejszych punktów/miast: Wrocław – 30 km, Poznań – 130 km, Berlin – 360 km.

 

Przetarg na każdą działkę odrębnie odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godzinie podanej wyżej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prusicach.

  • należy wpłacić do dnia 28 sierpnia 2023 r.

 

Do ceny w/w działek ustalonych w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23 %.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza na konto Gminy Prusice nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice.

Ogłoszenie o przetargach w dniu 27.07.2023 r. zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, w miejscowości Wszemirów, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prusicach, biuletynu informacji publicznej Gminy Prusice.         

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prusicach, tel. 71 3126224 wew. 55,42                                                                                

                                                                                                      

                                                                                                                     

Burmistrz Gminy Prusice

 Igor Bandrowicz

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera