• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 123

Ważność: od godz. 15:00 dnia 16.08.2023 do godz. 11:00 dnia 17.08.2023 Obszar: rzeki Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (dolnośląskie, opolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, zwłaszcza na małych ciekach górskich i podgórskich oraz w obszarach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Lokalnie niewykluczone przekroczenie stanu alarmowego, zwłaszcza w Świebodzicach na Pełcznicy i w Szalejowie Dolnym na Bystrzycy Dusznickiej. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75% Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu swojego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Komunikat jest ważny od 16-08-2023 14:26:00 do 17-08-2023 11:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera