• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 125

Ważność: od godz. 02:40 dnia 18.08.2023 do godz. 08:00 dnia 18.08.2023 Obszar: Kaczawa od Dunina do ujścia do Odry (dolnośląskie) Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej wraz z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Dunino.

Komunikat jest ważny od 18-08-2023 02:52:00 do 18-08-2023 08:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera