• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zapraszamy na bezpłatne badania cytologiczne

Gmina Prusice przy współpracy z Fundacją Ludzie Jesieni aktywnie wspiera realizowany przez LUX MED. sp. z o.o. projekt profilaktyki raka szyjki macicy „Postaw na Profilaktykę!”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania: 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie. Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie i trwa do 31.08.2018r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u 5000 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat zamieszkujących Subregion wrocławski obejmującym powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki,wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław.

Udział Uczestniczek projektu w proponowanych działaniach jest bezpłatny.

Warunki uczestnictwa w Projekcie:

Uczestnikiem projektu mogą zostać kobiety spełniające łącznie poniższe warunki:

a)wiek 25 do 59 lat,

b)zamieszkują subregion wrocławski lub miasto Wrocław,

c)posiadają status osoby pracującej,

d)nie były badane w przeciągu ostatnich 3 lat w programie profilaktyki raka szyjki macicy, a kobiety obciążone ryzykiem w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie prowadzona do V.2018 roku, w sposób ciągły na podstawie regulaminu rekrutacji.

Główne punkty rekrutacyjne zlokalizowane są w:

a)LUX MED Sp. z o.o. Centrum Medycyny Rodzinnej przy ul. Swobodnej 1 we Wrocławiu;

b)Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w placówkach w Świętej Katarzynie oraz w Siechnicy;

c)Informacyjnych punktach mobilnych prowadzonych przez pracowników LUX MED Sp. z o.o.;

Pobrania cytologii w ramach Projektu odbywają się w CM Medycyna Rodzinna ul. Swobodna 1 we Wrocławiu.

Projekt obejmuje:

a)działania informacyjno-edukacyjne

b)badania profilaktyczne w zakresie raka szyjki macicy – etap podstawowy

c)badania w zakresie raka szyjki macicy – etap diagnostyczny oraz etap pogłębionej diagnostyki

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera