• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Ponad 4,9 mln zł na drogę Brzeźno - Wilkowa

BRZEŹNO-WILKOWA1.jpeg

 

Stawiamy sobie zadania i sukcesywnie wspólnie je realizujemy.  Jednym z takich zadań jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Prusice, tym razem chodzi o poprawę infrastruktury drogowej na drodze gminnej Brzeźno – Wilkowa, na którą samorząd prusicki pozyskał środki zewnętrzne.

W poniedziałek 13 listopada 2023 roku Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie ze Skarbnikiem Gminy Prusice Jackiem Ryńskim podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznanie pomocy oraz odebrali promesę na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej na drodze gminnej nr 102457D Brzeźno – Wilkowa”.

BRZEŹNO-WILKOWA2.jpeg

Samorząd prusicki projekt złożył w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ramach zadania operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

 

czek.jpeg

 

Całkowita wartość zadania to 7 720 208,57 zł, z czego 63,63 % czyli 4 912 368,00 zł to pozyskane środki z PROW 201-2020.

- Celem operacji jest poprawa funkcjonalności drogi gminnej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącej dwie miejscowości na terenie Gminy Prusice: Brzeźno i Wilkowa o łącznej długości około 3,5 km – podkreśla Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Pierwszy etap inwestycji zaplanowano na 2024 rok i będzie polegał na sporządzeniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, zaś w 2025 roku będzie realizowana część inwestycyjna.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera