• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Gmina Prusice ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 - Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 7.5 Aktywna integracja

Gmina Prusice ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku
Działanie 7.5 Aktywna integracja
Typy projektów:
7.5.A Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie oraz osób biernych zawodowo
7.5.B Wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych
Nr naboru konkurencyjnego: FEDS.07.05-IP.02-051/23

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty, nr FEDS.07.05-IP.02-051/23 w ramach Funduszu Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.


Więcej informacji o konkursie: https://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-naborze-konkurencyjnym-nr-feds-07-05-ip-02-051-23-aktywna-integracja/
Gmina Prusice ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.5 Aktywna integracja.


Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 39 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych.
I. Cel projektu: Promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększania szans na zatrudnienie w ramach aktywnego włączenia.

PDFNABOR_NA_PARTNERA_-_GMINA_PRUSICE.pdf (249,47KB)

DOCXNABOR_NA_PARTNERA_-_GMINA_PRUSICE.docx (2,03MB)

Więcej informacji w sprawie naboru można uzyskać drogą elektroniczną u Pani Doroty Leń –

Więcej: https://bip.prusice.pl/a,24990,gmina-prusice-oglasza-otwarty-nabor-partnera-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-w-ramach-osi-priory.html

-----------------------

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA PARTNERA:

PDFROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA PARTNERA 05.01.2024.pdf (223,34KB)

DOCXROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA PARTNERA 05.01.2024.docx (2,02MB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera