• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Jakość powietrza PM-10

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 Od godz. 9.00 dnia 08.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia 08.12.2023 r. Obejmuje powiat kłodzki i miasto Jelenią Górę. Zalecane środki ostrożności Wrażliwe grupy ludności: - ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, - nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

Komunikat jest ważny od 08-12-2023 08:25:00 do 08-12-2023 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera