• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Rolniku, unikaj upadków

rolniku unikaj upadków.jpeg

„Rola rolnika by upadku unikał” to hasło kampanii prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszenia liczby wypadków z grupy „upadek osób”, do których najczęściej dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych. W 2022 roku do KRUS zgłoszono 11 649 zdarzeń wypadkowych, o 439 (3,6%) mniej niż w 2021 roku, przy spadku liczby ubezpieczonych o 42 679 (3,8%) z 1 124 709 do 1 082 030 osób. Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (bez względu na zdrowotne skutki wypadku) uznano 10 667 zdarzeń, o 930 (8,0%) mniej niż w poprzednim roku.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grupy upadek osób tj 4343 49% wszystkich zdarzeń. W 2022 roku 751 wypadków ( o 7% mniej niż w 2021 r.) wydarzyło się podczas prac na wysokości (drzewach, stogach, pryzmach, strychach, poddaszach, rusztowaniach itp.) Niestety doszło do 8 zgonów w grupie upadek osób spowodowanych upadkiem rolników z wysokości: z drabin, rusztowań, dachów, schodów – ich przyczyną najczęściej było niestosowanie zabezpieczeń podczas pracy na wysokości.

Rodzaje zagrożeń przy pracach na wysokości:

  • Brak poręczy przy schodach i barierek przy otworach stropowych
  • Nieoczyszczone, śliskie stopnie schodów i drabin
  • Brak zabezpieczeń drabin przed przechyleniem, odchyleniem i poślizgiem

Rodzaje zabezpieczeń:

  • wyposażenie schodów i włazów w poręcze, zabezpieczanie otworów stropowych
  • Usuwanie zanieczyszczeń ze schodów oraz szczebli drabin
  • Zabezpieczenia drabin w postaci haków zaczepowych, zakończeń gumowych lub ostrych dostosowanych do podłoża

DRABINA używana w gospodarstwie powinna być bezpieczna, wykonana z mocnych podłużnic. Odległość pomiędzy nimi to min. 0,3m. Rodzaje drabin: drabiny rozstawne, drabiny wolnostojące, drabiny opierane, drabiny wysuwane, drabiny uniwersalne. Poszczególne rodzaje drabin są przystosowane do różnych zadań. Odpowiednio dobrana drabina zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości.

Zalecenia dotyczące profilaktyki zdarzeń wypadkowych:

• stosowanie środków ochrony indywidualnej: używanie m.in. obuwia roboczego na protektorowanej podeszwie, usztywniającego staw skokowy, ze wzmocnionymi noskami;

• utwardzanie nawierzchni podwórzy;

• zadbanie o właściwe oświetlenie miejsc pracy i ciągów komunikacyjnych;

• stosowanie podestów i drabin posiadających zabezpieczenia przed przechyłem

i osunięciem;

• utrzymywanie ładu i porządku w obejściu i budynkach gospodarskich;

• prawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych;

• posypywanie mokrych, oblodzonych ciągów komunikacyjnych piaskiem lub popiołem;

• likwidowanie progów i uskoków w budynkach i przejściach;

• zabezpieczenie otworów stropowych, schodów i ramp;

 

Stosowanie zasad bezpieczeństwa w codziennej pracy w gospodarstwie zmniejsza ryzyko wypadku.

Rolniku, pamiętaj, to czy prace na wysokości będą bezpieczne, zależy przed wszystkim od ciebie.

Zrób przegląd gospodarstwa i sprawdź czy pracujesz bezpiecznie.

Kierownik PT KRUS Trzebnica, Marek Rusak

 

              

Źródła:

„Bezpieczna praca na wysokości, w wykopach i zbiornikach w gospodarstwie rolnym”.
Broszura KRUS„Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2022 roku”. Warszawa 2023

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera