• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Budżet Gminy Prusice na 2024 uchwalony!

BUDZET.jpeg

 

Budżet Gminy Prusice na 2024 rok wynosi 83 844 786,36 zł, z czego 35 924 732,27 zł to środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne, w tym 24 795 281,56 zł to środki pozyskane z dotacji zewnętrznych co stanowi 69,02 % wszystkich wydatków inwestycyjnych.

 

- W tym miejscu dziękuję WSZYSTKIM Radnym za poparcie ambitnego budżetu Gminy Prusice – podkreślił po sesji budżetowej włodarz Gminy, Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - Dziękuję moim Wszystkim Pracownikom, przede wszystkim Wydziału Finansowego na czele ze Skarbnikiem Jackiem Ryńskim i Zastępcą Skarbnika Barbarą Piotrowską -  dziękuję za ciężką pracę nad przygotowaniem budżetu, pracownikom z Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych za tak liczne pozyskanie środków na działania inwestycyjne, a także Wydziału Inwestycji za realizację zadań inwestycyjnych oraz kierownikom jednostek.

BUDZET1.jpeg

Do najważniejszych inwestycji w 2024 roku należą:

- Budowa nowoczesnej Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej – etap II – 9,1 mln zł, z czego 8 mln zł to dotacja z Polskiego Ładu

- Park Dinozaura – 3,9 mln zł (całość 7,2 mln zł), w tym Polski Ład – 4 410 000,00 zł

- Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Prusice – 4,8 mln zł, w tym Polski Ład – 2 375 000,00 zł

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Prusice – Polski Ład – 2,1 mln zł, dotacja 1,9 mln zł

- Poprawa infrastruktury drogowej na drodze gminnej nr 102457D Brzeźno- Wilkowa - dofinansowanie ze środków PROW – 7,7 mln zł, dotacja 4,9 mln zł

- Poprawa parametrów drogi gminnej w miejscowości Gminy Prusice – ul. Ogrodowa i ul. Szpitalna w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3,6 mln zł, dotacja – 2,2 mln zł

- Piastowskie Prusice: Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej okolnicy Prusic – 1,2 mln zł, Polski Ład 1 mln zł

- Kolorowe kamienice – rewitalizacja i modernizacja budynków mieszkalnych położonych na terenie Prusic – całkowita wartość to 8,2 mln zł, z czego 6,3 mln zł to dotacja z Polskiego Ładu

- Budowa oświetlenia na terenie popegeerowskich miejscowości Gminy Prusice – 4 350 000,00 zł, w tym 1 960 000,00 zł to dotacja z Polskiego Ładu

- Dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Św. Jakuba Apostoła w Prusicach na zadanie - Prace renowacyjno-naprawcze plebani przy kościele św. Jakuba Apostoła w Prusicach – środki pozyskane Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Program Ochrony Zabytków – II edycja – 510 204,08 zł, dotacja 500 000,00 zł

- Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Krościna Wielka (dostawa szatni kontenerowej) – 250 000,00 zł

- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wszemirów – 130 000,00 zł z budżetu Gminy, a 100 000,00 zł pozyskane z PROW 2014-2020 przez Stowarzyszenie Aktywni Liderzy Gminy Prusice

- Remont placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Budzicz - 177 000,00 zł z budżetu Gminy, a 100 000,00 zł pozyskane z PROW 2014-2020 przez Stowarzyszenie Skokowiak

- Dostawa i montaż szatni na boisko sportowe w miejscowości Prusice – 280 000,00 zł

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera