• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Marcowa Sesja Rady Miasta i Gminy z planami na 2018 rok i uchwałami

Podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbyła się w środę 21 marca 2018 roku w Sali widowiskowej Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego zgromadzeni wysłuchali informację o działalności kulturalnej na terenie Gminy w roku 2018 oraz podsumowanie działalności świetlic wiejskich w 2017 roku, a także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2017.

Radni podczas obrad podjęli również szereg uchwał, w tym m.in. zmiany w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prusice na 2018 rok”, udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego oraz w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Radni nadali również nazwy ulicy w Skokowej, leżącej między ulicą Dębową i Polną, którą nazwali Cedrową. Natomiast Prusice mają ulicę Wspólną między ulicą Kolejową i Pietrowicką.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera