• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Jakość powietrza PM10

Prognoza na dzień 09.01.2024 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 Od godz. 8.00 dnia 09.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia 09.01.2024 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat dzierżoniowski, m. Jelenią Górę i m. Wałbrzych.

Komunikat jest ważny od 09-01-2024 08:00:00 do 09-01-2024 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera