• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice, zatwierdzonego uchwałą nr LV/357/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 września 2017 r. w zakresie zapisów dotyczących ochrony konserwatorskich dla działki nr 838/2 obręb Prusice

PDFODSTĄPIENIE.pdf (97,53KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera