• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Jakoś powietrza PM 10

Prognoza na dzień 21.01.2024 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, od godz. 8.00 dnia 21.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia 21.01.2024 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki. Zalecane środki ostrożności: Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Komunikat jest ważny od 21-01-2024 08:07:00 do 21-01-2024 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera