• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zgłoś swoją usługę do sieci MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM

xl.jpeg

Sieć Miejsc Przyjaznych Rowerzystom to idealna przestrzeń do współpracy i promocji usługodawców turystycznych i okołoturystycznych, których klientami są rowerzyści. Warunkiem koniecznym ubiegania się o to oznaczenie jest prowadzenie działalności na obszarze Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, tj. powiat milicki (gminy Cieszków, Krośnice, Milicz), powiat trzebnicki (gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród) oraz gminy Wąsosz, Wołów, Dobroszyce i Twardogóra. Wszystkie wymienione samorządy poza Trzebnicą, są członkami Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa" i wspólnie budują markę regionu, poprzez różnorodne inwestycje w infrastrukturę rowerową - drogi rowerowe, modernizację i oznakowanie szlaków i dojazdu do atrakcji, ogólnodostępne miejsca przystankowe, czy organizację wydarzeń rowerowych. Sieć Miejsc Przyjaznych Rowerzystom służy rozwijaniu i promocji oferty usługowej. Dzięki wyróżnieniu usług, których oferta jest dedykowana rowerzystom, turyści mogą łatwiej dotrzeć do usług, których oferta odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom. 

 

Celem sieci MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM jest wyróżnienie tych obiektów usługowych, które mają ofertę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań rowerzystów oraz informowanie rowerzystów o tych miejscach.

 

Podmioty ubiegające się o oznaczenie muszą spełniać następne wymogi:

 

- lokalizacja (działalność) na obszarze DKR, wskazanym powyżej, 

bezpieczny parking rowerowy (miejsce, gdzie rowerzysta może przypiąć rower, najlepiej za ramę, nie koło), 

zamykane miejsce do bezpiecznego przechowania rowerów przez noc (w obiektach noclegowych),

udostępnianie informacji o obszarze: bezpłatnych ulotek, wizytówek, odpłatnych map, atlasów, przewodników itp.,

bezpłatne udostępnianie narzędzi do samodzielnej naprawy/regulacji roweru oraz kontakty do pobliskich sklepów i miejsc naprawy rowerów,

informowanie o stronie www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl i aplikacji (np. poprzez umieszczenie naklejki)

informowanie o innych Miejscach Przyjaznych Rowerzystom, zwłaszcza po sąsiedzku (np. za pośrednictwem strony www lub aplikacji),

informowanie o wypożyczalniach rowerów,, sklepach, warsztatachm organizowanych imprezach, wycieczkach rowerowych itp. (np. za pośrednictwem strony www lub aplikacji). 

 

Mile widziane są też różne udogodnienia, np.:

 

- profesjonalny warsztat rowerowy,

- podjazdy, stojaki dla rowerów (umożliwiające przypięcie roweru za ramę, nie za koło),

- myjka ciśnieniowa do mycia rowerów,

- możliwość ładowania rowerów elektrycznych,

- transport rowerzystów i rowerów

 

ZOBOWIĄZANIA, które realizują podmioty MPR:

- uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł/rok w formie finansowej lub przekazania vouchera na usługi; nowi członkowie sieci w pierwszym roku mają 50% bonifikaty

- umieszczenie w lokalu oraz przed lokalem, w widocznym miejscu, otrzymanych certyfikatu i tabliczki, 

- umieszczenie informacji, logo i baneru linkującego na swojej stronie www,

- informowanie o stronie www i aplikacji (np. poprzez umieszczenie naklejki, poprzez pracowników),

- informowanie o innych podmiotach MPR, zwłaszcza w sąsiedztwie (np. poprzez umieszczenie naklejki, poprzez pracowników),

- dystrybucję przekazanych przez Stowarzyszenie lub MPR bezpłatnych materiałów, np. ulotek, wizytówek itp.,

- sprzedaż wydawnictw o regionie np. map czy przewodników,

- udział w spotkaniach (np. rozdanie certyfikatów, podsumowanie roku, szkolenie, spotkanie integracyjne itp.). 

 

KORZYŚCI z udziału w sieci:

- członkostwo w grupie, której celem jest wzajemne wsparcie, promocja i współpraca

- promocja na stronie www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl/miejsca, w aplikacji oraz na portalach społecznościowych,

- promocja w wydawnictwach, filmach itp., realizowanych przez Stowarzyszenie, 

- promocja na wydarzeniach, imprezach turystycznych itp.,

- w oparciu o prawidłowo współpracujące podmioty MPR (tj. spełniające swoje zobowiązania), przygotowywana jest oferta wizyt studyjnych, wycieczek i wypraw rowerowych o zasięgu ogólnopolskim. 

- dostęp do wiedzy i szkoleń. 

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

*** nabór trwa od 15 stycznia do 15 lutego 2024 ***

 

Podmioty zainteresowane oznaczeniem są zobowiązane przesłać prawidłowo wypełniony formularz (wersja w WORD, edytowalna) oraz zdjęcia dokumentujące zgłaszaną ofertę i jej przyjazność dla rowerzystów w odniesieniu do wymogów. 

Sposób składania: wysłanie wypełnionego formularza i zdjęć w czasie trwania naboru, na adres mailowy:  

W przypadku, gdyby zdjęcia były zbyt duże, można jest przesłać za pośrednictwem np. www.wetransfer.com, dropbox czy google disc. 

Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w kolejnym naborze, tj. w roku 2025.  

Pliki do pobrania:

DOCX2024_Formularz zgłoszeniowy_MPR w DKR_VII nabór 2024.docx (56,56KB)
PDF2024_Regulamin_Miejsca Przyjazne Rowerzystom w DKR_VII nabór 2024.pdf (353,46KB)
PDF2024_Zał. 1 do Regulaminu.pdf (105,97KB)
PDF2024_Zał. 2 do Regulaminu_Wzór Porozumienia Koordynator-Partner.pdf (211,78KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera