• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

VII ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

konkurs fundusz sołecki.jpeg

Trwa VII ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło kolejną ogólnopolską edycję
konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Do udziału zapraszamy każde sołectwo w Polsce, które w latach 2010-2023 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Ważne jest jednak, aby pieniądze wykorzystane z funduszu sołeckiego oraz suma środków własnych przeznaczonych do realizacji zgłaszanej inicjatywy nie były mniejsze niż 40% wartości zrealizowanego projektu.
Ponadto przedsięwzięcie musi być zakończone ale mogło być realizowane etapami przez kilka wcześniejszych lat. Szczególnie cenne i doceniane będą działania, które zaktywizowały mieszkańców współpracujących międzypokoleniowo na rzecz rozwoju swojej miejscowości w wymiarze społecznym lub infrastrukturalnym.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 29 lutego 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest pod koniec maja 2024 roku.
Zwycięzca otrzyma statuetkę „Sołecka NIKE” oraz nagrodę finansową pozostali finaliści będą uhonorowani dyplomami i również nagrodami pieniężnymi.
 
Informacji udziela koordynator konkursu Grażyna Sędziak tel. 797 901 112; e-mail:
 
Informacje i dokumentacja znajdują się pod adresem:
http://kss.org.pl/vii-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa-czas-na-promocje-inicjatyw-soleckich/
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera