• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2024/2025

rekrutacja.jpeg

 

Burmistrz Gminy Prusice informuje, iż od 26 lutego do 5 marca 2024 r. trwa rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych oraz do klas I w Szkołach Podstawowych w Gminie Prusice. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz składania wniosków. W terminie od 12 do 16 lutego 2024 br. rodzice/prawni, opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w szkole, do której uczęszcza dziecko.

PDFuchwała rekrutacyjna BIP.pdf (210,37KB)
PDFZarządzenie ws terminów rekrutacji.pdf (3,67MB)
 

Kontynuacja nauki:

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. W terminie od 12 do 16 lutego 2024 roku, tj. terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w szkole, do której uczęszcza dziecko.

DOCXDeklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - wzór 2024.docx (17,13KB)

Dokumenty dla nowych kandydatów do Oddziału Przedszkolnego - rekrutacja rozpoczyna się 26 lutego i potrwa do 5 marca 2024r.:

PDFZasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Prusice - styczeń 2024 rok.pdf (449,42KB)
DOCXwniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego 2024 rok.docx (131,38KB)
PDFwniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego 2024 rok.pdf (695,19KB)
 

Dokumenty dla nowych kandydatów do klas I Szkół Podstawowych - rekrutacja rozpoczyna się 6 marca i potrwa do 12 marca 2024 r.:

PDFwniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej 2024 rok.pdf (692,35KB)
DOCXwniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej 2024 rok.docx (130,13KB)
PDFZasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych w Gminie Prusice - 2024.pdf (417,50KB)
 

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

DOCXoświadczenie o zamieszkiwaniu - wzór 2024.docx (13,45KB)
DOCXoświadczenie o zatrudnieniu pobieraniu nauki prowadzeniu gospodarstwa rolnego - wzór 2024.docx (13,68KB)
DOCXoświadczenie o złożeniu PIT - wzór 2024.docx (13,26KB)
DOCXpotwierdzenie woli przyjęcia dziecka - wzór 2024.docx (16,78KB)
DOCXoświadczenie o samotnym wychowywaniu - wzór 2024.docx (12,87KB)
DOCXoświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata - wzór 2024.docx (13,12KB)
DOCXoświadczenie o wielodzietności - wzór 2024.docx (14,48KB)

Do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie złożonych kart zgłoszeniowych.

DOCZgłoszenie dziecka do klasy 1.doc (27,00KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera