• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Dotacja na wymianę pieców! Nabór ankiet do 30 kwietnia

Mieszkańcy Gminy Prusice, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza w naszej gminie, polegającej na wymianie tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania.

Ankieta ma charakter sondażowy, nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy Prusice. Program realizowany będzie w momencie pozyskania zewnętrznych środków dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ankietyzacja potrwa do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Ankietę należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice (sekretariat)

ŹRÓDŁA CIEPŁA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Dotacja udzielana jest na wymianę i likwidację kotłów starych zlokalizowanych na terenie gminy Prusice na:

* kotły na lekki olej opałowy
* kotły gazowe (na terenie gminy Prusice możliwy kocioł gazowy zasilany ze zbiornika)
* piece zasilane prądem elektrycznym
* kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
* OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze naszej gminy, Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:

1) dla domu jednorodzinnego - 20.000 zł.
2) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - 14.000 zł.
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 8.000,00 zł.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Do kosztów tych zalicza się:
a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji przedsięwzięcia.
b) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub
biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej
zgłoszeniem).
c) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

d) koszt przyłączy gazowych i WLZ w przypadku pieca elektrycznego.
e) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne.
f) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE.
g) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem).
h) zbiornik na ciepłą wodę użytkową.
i) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych.
j) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.
k) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia (wymagane oświadczenie).

Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe, a głównym warunkiem uzyskania takiego dofinansowania jest likwidacja wszystkich pozostałych źródeł ciepła typu kominek, piec kaflowy w budynku.

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:
1) koszt nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia.
2) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego.
3) koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta.
4) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjentem jest JST lub ich
związkiem.

Przewidywany termin realizacji projektu 2018/2019

Jednocześnie informuję, że w II połowie 2018 r. Gmina Prusice ubiegać się będzie o pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na wymianę źródła ogrzewania, gdzie planowany poziom dofinansowanie wyniesie do 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

wymiana pieców.jpeg
PDFAnkieta udziału w projekcie 2.pdf (345,90KB)
DOCXAnkieta udziału w projekcie 2(1).docx (1,86MB)
DOCXWYMIANA PIECÓW(1).docx (15,64KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera