• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Monitorowanie "Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

271541678_4620201048049219_8416207286351761127_n.jpeg

W związku z rozliczeniem programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dniu 07-02-2023 roku Gmina Prusice ma obowiązek monitorować zrealizowany projekt przez okres dwóch lat. Na podstawie umowy darowizny z każdym z beneficjentów zgodnie z § 3 ust. 5 Procedura monitorowania obejmuje składanie przez Obdarowanego co 12 miesięcy oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia w terminie do dnia 29-02-2024 roku.

Osobą uprawnioną do wypełnienia oświadczenia jest beneficjent, z którym Gmina Prusice podpisała umowę darowizny w ramach projektu.

Prosimy o wybranie poprawnego oświadczenie.

1.Oświadczenia dla rodziców/opiekunów wypełnia rodzic/opiekun, który w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka podpisał umowę darowizny.

lub

2.Oświadczenie we własnym imieniu  wypełnia beneficjent, który był osoba pełnoletnią i podpisał w swoim imieniu umowę darowizny.

 

Pliki do pobrania:

DOCXoświdczenie we własnym imieniu.docx (649,63KB)
DOCXoświdczenie opiekuna-rodzica.docx (649,40KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera