• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Uchwały „antysmogowe” dla województwa dolnośląskiego

WAŻNA INFORMACJA.jpeg

 
Sejmik województwa dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).
Uchwała zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2018 r.
Do przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego.
 
 
Czym jest uchwała „antysmogowa”?
 
Uchwała ta, jest aktem prawa miejscowego podjętym przez sejmik województwa dolnośląskiego. Ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wprowadzenie zakazów i ograniczeń w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania.
 
 
Jakie zakazy wprowadza uchwała „antysmogowa” na terenie Gminy Prusice?
 
Od 1 lipca 2018 r. – zakaz stosowania:
 
 •  Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 •  Węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm.
 •   Mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
 •  Biomasy (drewna) o stałej wilgotności powyżej 20%
 •  Uchwała nie zakazuje całkowicie używania węgla kamiennego.
 
Nowe wymogi dla kotłów – co i od kiedy?
 
Terminy wejścia w życie wymogów dla kotłów wprowadzone uchwałą:
 
- od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) nie więcej niż 40mg/m3,
 
- od 1 lipca 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych– czyli tzw. „kopciuchów” 
 
- od 1 lipca 2028 r. – koniec możliwości użytkowania klasy 3 i 4.
 
Ważne informacje
 
 • przepisy obowiązują przez cały rok, bez względu na sezon,
 • przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje instalację – nie trzeba być jej właścicielem, a jedynie użytkownikiem, aby być zobowiązany do przestrzegania powyższych przepisów, przepisy dotyczą   także prowadzących działalność gospodarczą i posiadających kotły o mocy do 1 MW,
 • uchwały dotyczą instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych – również: kotłów, piecokuchni, pieców kaflowych, pieców typu „koza”, kominków,
 • uchwała nie wprowadza ograniczeń i nowych obowiązków dla mieszkańców korzystających z sieci ciepłowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego i pomp ciepła.
 
Co grozi za niedostosowanie się do uchwały „antysmogowej”?
 
Sankcje zostały określone w art. 334 Prawa ochrony środowiska: „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 69, podlega karze grzywny”,
a zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł.
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera