• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Prusice w zakresie sportu 2024r. i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

środki na organizacje.jpeg
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Prusice w zakresie sportu 2024r. i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Rozstrzygnięto konkurs na zadania publiczne Gmina Prusice w zakresie sportu i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Złożone wnioski zostały wcześniej poddane szczegółowej ocenie formalnej i merytorycznej przez specjalnie powołaną do tego zadania komisję konkursową składającą się zarówno z pracowników Urzędu Miejskiego w Prusicach, jak i przedstawiciela Rady Miejskiej w Prusicach.
Na sport Gmina Prusice przeznaczyła 564 000 (o ponad 10 000 więcej niż w poprzednim roku) dla 11 wnioskodawców.
Na zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym 20 000 dla Uniwersytetu III Wieku w Prusicach.
 
środki na organizacje uniwersytet III wieku.jpeg
 
Warto podkreślić, że samorząd prusicki jak przystało na Gminę Inwestującą w Sport w ostatnich latach kluby sportowe nie tylko wspiera w formie dotacji na zadania publiczne, ale również inwestuje w infrastrukturę sportową, w tym m.in.:
  • Sparta Wszemirów zyskała nowe boisko oraz szatnie
  • W Prusicach również wiele działań i prac wykonano na boisku, a klub Orzeł Prusice zyskuje nowe szatnie
  • W Krościnie Wielkiej przeprowadzono różne działania na boisku, a w tym roku sportowcy zyskają szatnie
  • W Skokowej przeprowadzono również wiele prac i działań na boisku
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera