• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

zał-3.-plakat-BGR-2024-_1_-_002_.jpeg

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Trzebnicy zaprasza wszystkich rolników do XXI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
Udział w Konkursie
mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. W XX dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych, a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Wśród obszarów podlegających ocenie pod kątem występowania zagrożeń znajdują się min.:

A.        Podwórze i obejście gospodarstwa rolnego – organizacja, ciągi komunikacyjne, place manewrowe, ład i porządek

B.        Budynki, wiaty i inne pomieszczenia gospodarskie

C.        Instalacje i urządzenia elektryczne

D.        Maszyny i urządzenia rolnicze używane w gospodarstwie rolnym

E.        Niebezpieczne i szkodliwe substancje chemiczne

F.         Obsługa zwierząt gospodarskich

G.        Wyposażenie gospodarstwa rolnego

Oceniana jest również estetyka gospodarstwa, gospodarowanie odpadami oraz udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy.

Prosimy o umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz profilu facebook. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy

PT KRUS w Trzebnicy (tel: 71 387 44 18) Informacja graficzna, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się w załączniku wiadomości oraz na stronie www.gov.pl/krus.

Serdecznie zapraszamy.

 

Ważne terminy:

25.04.2024 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

05.07.2024 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego

08-26 lipca 2024 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

 

Pliki do pobrania:

PDFRegulamin BGR.pdf (230,33KB)
PDFformularz zgłoszeniowy.pdf (82,29KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera