• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Ogłoszenie

ogłoszenie_ogolne.jpeg

Burmistrz Gminy Prusice informuje, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. Nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Pietrowice Małe, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, składająca się z działki nr 215/32 AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00062404/4.
  2.  Nieruchomość rolna, niezabudowana o powierzchni 32,9247 ha, z czego grunty orne o pow. 32,9247 w klasach RIVb – 7,2214 ha, RV – 25,7033 ha.
  3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne.
  4. Na nieruchomości znajdują się 4 urządzenia wodne służące do ujmowania wód podziemnych ( studni głębinowych zamkniętych) o głębokości poniżej 30 m. Nie istnieje możliwość korzystania czy eksploatacji w/w studni.
  5. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 35,00 q żyta.
  6. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 3 lat.

 

Wykaz będzie wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Prusicach, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu oraz  w miejscowości Pietrowice Małe.   

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 11, tel. 71 312 62 24 wew. 42.

 

Plik do pobrania:

DOCogłoszenie - wykaz przetarg na dzierzawę dz. 215-32 Pietrowice Małe.doc (33,00KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera