• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wnioski o szacowanie szkód w uprawach - przymrozki

Ważna informacja – kopia1.png

 

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz informuje, że w terminie do 15 maja 2024 r.   rolnicy poszkodowani wiosennymi przymrozkami mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączoną do wniosku zgodą na przetwarzanie danych osobowych, niezbędną do przeprowadzenia oszacowania szkód, muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Prusicach w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 71 312 62 24, wew. 54 i 42, a także bezpośrednio na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/rolnictwo/18587,Dokumentacja-zwiazana-z-szacowaniem-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-powstalych-w-.html
 
Pliki do pobrania:
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera